AKADEMIA ŻEGLARSTWA

SAIL-POL


Biuro:

Poranna 7, 53-026 Wrocław, POLSKA

tel: (0-71) 794 77 11
fax: (0-71) 794 77 11
kom.: +48 535 001 345
NIP: 8992441199
REGON: 021805049

e-mail:biuro@sail-pol.pl
e-mail:rezerwacja@sail-pol.pl

Zgłoszenia i zapytania proszę kierować korzystając z formularza kontaktowego.


Captcha 
 szkolenie SRC

  KURS i EGZAMIN RADIOOPERATORA SRC (VHF+DSC) w 1 dzień !!!

"W świetle prawa, na jachcie posiadającym radiostaję VHF DSC musi znajdować się przynajmniej jedna osoba, legitymująca się świadectwem operatora łączności. Od 01.02.2007 wprowadzony zostaje dodatkowo jako obowiązkowy system GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)."

PO NASZYM KURSIE RADIOSTACJA VHF NIE BĘDZIE CI JUŻ WIĘCEJ OBCA !!!

Weź udział w kursie już dziś, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo na morzu, by poznać sprzęt, procedury, listę kanałów, słownictwo i wiele innych zagadnień związanych z SRC.

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (Short Range Certificate)

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu w skrócie SRC
to podstawowy międzynarodowy certyfikat, który uprawnia posiadacza do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS*** na statkach morskich niepodlegających przepisom konwencji SOLAS**, na obszarze morza A1*.

*Obszar morza A1 -  obszar będący w zasięgu przynajmniej jednej stacji nadbrzeżnej ultrakrótkofalowej VHF, z której możliwa jest ciągła i skuteczna łączność alarmowania za pomocą cyfrowego selektywnego wywołania DSC na kanale 70 (156,525 MHz). Zasięg działania tego obszaru wynosi średnio 20-30 Mm.

**Konwencji SOLAS  podlegają statki powyżej 300 ton pojemności brutto, uprawiające żeglugę międzynarodową oraz statki pasażerskie. Jachty nie podlegają tej konwencji.

***GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środkówłączności radiowej i satelitarnej przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, skutecznego alarmowania w wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w czasie akcji poszukiwawczo–ratowniczych.

PRZYDAJE SIĘ GDY CHCESZ:

  • - samodzielnie jako skipper prowadzić rejsy po wodach morskich
  • - opanować umiejętność komunikowania się na morzu za pomocą środków łączności radiowej
  • - nabyć umiejętność odbierania prognoz pogody i ostrzeżeń nawigacyjnych (odbiornik NAVTEX)
  • - nabyć umiejętność nawiązywania kontaktu z kapitanatami portów i służbami celnymi.
  • - nabyć umiejętność wzywania pomocy na morzu
  • - nabyć umiejętność obsługi sprzętu sygnalizacyjnego

UPRAWNIENIA:

Radiooperator SRC jest uprawniony do wykonywania obowiązków radiowych w obszarze morza A1 na statkach nie podlegających Konwencji SOLAS (Safety of Life at Sea), wyposażonym w urządzenia GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

WYMAGANIA:

Jedyny warunek to ukończone 16 lat. Nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie, ani wcześniejszy kontakt z radiem.


Terminarz szkoleń

Kod szkolenia Zapisy Miejsce Cena Termin Ilość miejsc
SRC1

WROCLAW

350 zł Od
28-03-2015
do
28-03-2015

Legenda: - miejsce zajęte - miejsce zarezerwowane - miejsce wolne


Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na pokład!

Masz pytania ? Prosimy o kontakt:


e-mail: biuro@sail-pol.pl

tel. +48 535 001 345


Sprzęt

Nasze zajęcia praktyczne przeprowadzamy na rzeczywistych radiach morskich, a nie na symulatorach komputerowych. Są to radia renomowanej światowej firmy, spotykane na większości jednostek morskich. My będziemy pracować na specjalnie przygotowanych do celów naszego szkolenia modelach, które umożliwiają nadawanie i odbieranie komunikatów DSC oraz procedur głosowych nawet w warunkach portowych.

IC-M411CENA OBEJMUJE:

  • szkolenie teoretyczne według programu RYA
  • ćwiczenia praktyczne z radiostacjami
  • materiały szkoleniowe w formie skryptu
  • przygotowanie do egzaminu

CENA NIE ZAWIERA:

Jednorazowej opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu SRC, która wynosi 60 GBP (funtów brytyjskich) oraz obigatoryjnego zakupu podręcznika za 10 GBP. Opłaty te zbierane są w dniu szkolenia.PATENT i POTWIERDZENIE ZDANIA EGZAMINU

Patent wysyłany jest bezpośrednio z Wielkiej Brytanii na adres korespondencyjny uczestnika kursu. Trwa to od 3 do 6 tygodni od momentu zakończenia kursu. Po pomyślnie zdanym egzaminie każdy z kursantów może otrzymać pisemne potwierdzenie (PDF) o tym, iż zdał egzamin i oczekuje na wydanie certyfikatu.

WAŻNOŚĆ i OBOWIĄZYWANIE PATENTU

Patent jest ważny na całym świecie (również i w Polsce), można na jego podstawie pływać w strefie GMDSS 1 oraz rejestrować stacje radiowe na prywatnych i komercyjnych jednostkach w odpowiednich urzędach danego kraju (w Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Na kurs składają się:

ZAŁOŻENIA SYSTEMU GMDSS

1. Obszary morskie GMDSS
2. Świadectwa radiooperatora
3. Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu

PODSTAWY RADIOKOMUNIKACJI

1. Kanały VHF
2. Wykorzystanie kanałów VHF
3. Kanały simpleksowe (SIMPLEX) i dupleksowe (DUPLEX)
4. Moc urządzeń nadawczych
5. Numer identyfikacyjny stosowany w morskiej służbie ruchomej (MMSI)
6. Stacje brzegowe (CRS)
7. Sygnał wywoławczy (Call Sign)
8. Alfabet fonetyczny
9. Standardowe zwroty używane w łączności radiotelefonicznej
10. Procedury łączności radiotelefonicznej

RADIOTELEFON VHF

1. Obsługa radiotelefonu VHF z przystawką DSC
2. Włączenie i regulacja głośności
3. Regulacja poziomu szumów (Squelch)
4. Ustawienie jasności wyświetlacza (Dimmer)
5. Przełącznik nadawanie/odbiór (PTT)
6. Wybór kanału VHF
7. Szybki wybór kanału 16
8. Programowanie kanału użytkownika
9. Ustawienie mocy nadajnika
10. Podwójny nasłuch (D/W)
11. Potrójny nasłuch (T/W)
12. Skanowanie
13. Skanowanie wybranych kanałów
14. Przystawka DSC
15. Komunikat alarmowy (DISTRESS)
16. Komunikat pilności (URGENCY)
17. Komunikat bezpieczeństwa (SAFETY)
18. Komunikat rutynowy (ROUTINE)
19. Wywołanie do grupy statków (GROUP)
20. Rejestr odebranych komunikatów
21. Pozostałe funkcje przystawki DSC

NAVTEX - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

1. Obszary NAVAREA
2. Stacje brzegowe CRS
3. Wiadomości NAVTEX
4. NAVTEX - Skróty
5. Symulator NAVTEX
6. Obsługa odbiornika NAVTEX

RADIOPŁAWA EPIRB - PODSTAWOWE INFORMACJE

1. System COSPAS-SARSAT
2. Radiopława VHF DSC
3. Uruchomienie radiopławy
4. Testowanie i konserwacja radiopławy

SART - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

1. Aktywacja SART
2. SART - testowanie i konserwacja

BATERIE I AKUMULATORY - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

1. Rodzaje stosowanych baterii i akumulatorów
2. Obsługa i konserwacja akumulatorów
3. Podłączenie anteny VHF
4. Bezpieczniki

NUMERY MID

1. Rozmieszczenie stacji brzegowych (CRS) w Europie, nad Morzem Śródziemnym, Czarnym i Kaspijskim
2. Rozmieszczenie stacji brzegowych (CRS) w Ameryce i na Grenlandii
3. Rozmieszczenie stacji brzegowych (CRS) w Afryce, na Środkowym Wschodzie i nad Oceanem Indyjskim
4. Rozmieszczenie stacji brzegowych (CRS) w Azji
5. Rozmieszczenie stacji brzegowych (CRS) w Australii, Oceanii, Arktyce i na Antarktydzie
6. Sygnały wywoławcze (Call Signs)
7. Rozmieszczenie stacji brzegowych systemu NAVTEX
8. Spis stacji brzegowych systemu NAVTEX

Każdy uczestnik musi zabrać na kurs zdjęcie do certyfikatu o wymiarach 3,5 x 4,5cm (czarno-białe lub kolorowe) oraz zeszyt lub kartki do notowania wykładów.

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1. Zapoznaj się w całości ze skryptem, który otrzymasz po potwierdzeniu miejsca na kursie.
2. Naucz się z niego alfabetu fonetycznego, prowords oraz zwrotów w języku angielskim. Te działy skryptu ułatwią Ci zdanie egzaminu.

SZKOLENIE

Zajęcia prowadzone są w języku polskim w prosty, przystępny i bezstresowy sposób. Szkolenie w większości składa się z praktycznych ćwiczeń na radioodbiornikach VHF Standard Horizon. Nie szkolimy na symulatorach! Są to seryjne radia, ze zmniejszoną na potrzeby szkolenia mocą nadawania. Do dyspozycji uczestników jest także ręczne radio VHF Standard Horizon HX-851 z DSC i GPS-em. Każdy uczestnik będzie miał czas do przećwiczenia wszystkich omawianych procedur i obsługi radia VHF z DSC.

EGZAMIN

Egzamin odbywa się na koniec zajęć. Obejmuje on dwie części: praktyczną umiejętność obsługi radia, oraz test teoretyczny. Zawiera on ponad dwadzieścia pytań których tematyka dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych w trakcie szkolenia. O wynikach dowiadujecie sie już po kilku minutach. Wtedy przyjmujemy opłatę za wystawienie certyfikatu przez RYA i druk aplikacji.